SAMBUTAN DILUAR JANGKAAN SUNGGUHPUN IANYA PENGANJURAN PERTAMA KALI