RM10000 TUNAI SEBAGAI GANJARAN BAGI KETEGORI MUZIK ETNIK KREATIF