PLAGUE OF HAPPINESS & FESTIVAL GHEYUH GHENDAH DI KEDAH BULAN SEPTEMBER AKAN DATANG.