MEASMATA KUTUK PENINDASAN, SALAH GUNA KUASA, PENCEMARAN ALAM MELALUI LAGU