KARNIVAL KANOU MOGINAKAN RANAU SEDIAKAN PENTAS BATTLE YANG MENAWARKAN HADIAH WANG TUNAI RM5000