K.U.B.I.T UJUDKAN RUANG DAN PELAUNG BUAT WARGA TUARAN