DARIPADA MENCARI TITIK PERSAMAAN, MEREKA PILIH UNTUK MEMBENCI – DYETH